Sunday, 11 December 2011

MENGHAYATI SAINS DALAM KEHIDUPANKemajuan sains dan teknologi telah banyak membawa perubahan positif dan kebahagiaan kepada manusia. Sesungguhnya banyak faedah yang telah kita nikmati hasil daripada kemajuan sains dan teknologi. Walaupun tidak dinafikan bahawa kemajuan sains dan teknologi masih tidak dapat memenuhi kekurangan dari segi kerohanian, namun sebenarnya ia mampu memenuhi kekurangan dari segi kebendaan. Antara kebaikan sains:

Membantu menghasilkan produk-produk prototaip dalam pelbagai bidang sosial dan ekonomi.Khususnya dalam sektor pertanian.Melalui kepakaran dalam bioteknologi yang moden dan efektif dalam bidang penanaman,penternakan dan penuaian akan membantu meningkatkan produktiviti. Bioteknologi juga akan membantu dalam penghasilan baka,benih dan racun.
Penciptaan teknologi laser telah memainkan peranan yang penting dalam bidang komunikasi dan perindustrian.Kini,teknologi laser digunakan secara meluas dalam bidang telekomunikasi mengganti peranan kabel dengan obtik fiber.Jalur laser yang lebih luas membenarkan maklumat seperti bunyi dan suara dihantar dengan lebih cepat dan tepat serta meminimumkan risiko kehilangan data.Selain itu,bidang prindustrian turut berkembang majudengan kemunculan penggunaan laser .Laser merupakan alat pemecah dan pemotong yang termoden. .Laser dapat memotong batu permata, intan, ,malah kepingan logam tanpa mengeluarkan haba,bunyi dan sisa kotoran
Kemajuan sains dan teknologi membawa kepada pengenalan ubat-ubatan baru untuk pelbagai jenis penyakit kronik yang tidak dapatdisembuhkan dahulu,menambahbaikkan fungsi dan meningkatkan kualiti ubat-ubatan dan kaedah pembedahan yang cepat dan kurang risiko.
Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) seperti internet, telefon bimbit dan satelit. Internet membolehkan kita mencari maklumat dengan cepat dan mudah .Penggunaan satelit turut membolehkan kita memberi isyarat kecemasan kepada negeri asing dan sebaliknya di negara lain juga. Projek Koridor Raya Multimedia(MSC) akan dapat menjadi lebuh raya maklumat melalui input sains dan teknologi yang secukupnya.

Sains dan teknologi adalah nadi pembangunan masyarakat dan negara. Perkembangan sains dan teknologi telah mengubah cara hidup manusia dari sektor pertanian sehingga sektor perkhidmatan.

No comments:

Post a Comment