Sunday, 11 December 2011

Kata Kunci ...

Kata Kunci Konsep Timbul dan Tenggelam

Di dalam konsep Tenggelam dan Timbul, terdapat beberapa kata kunci yang penting untuk membantu para pelajar memahami konsep ini. Kata kunci tersebut adalah:
1. tenggelam
2. timbul
3. air
Apa kata, kita perhatikan bagaimanakah pelajar-pelajar berfikir dan bertindak untuk menggarap konsep sains ini.
1. Pelajar mula berfikir, apakah yang akan terjadi kepada sesuatu objek, apabila ia diletakkan di dalam air.
2. Pelajar akan meletakkan objek tersebut ke dalam air sambil membuat pemerhatian untuk melihat kesan yang akan berlaku ke atas objek tersebut.
3. Pelajar akan melihat terdapat sesetengah objek yang terjatuh ke dasar air dan berada di permukaan air.
4. Pelajar akan mula mengasingkan objek yang terjatuh ke dasar dan berada di permukaan. Kalau tidak pun, mereka mula membezakan objek-objek tersebut di dalam fikiran mereka.
5. Akhirnya mereka akan bertanya kepada anda apa kata kunci yang boleh digunakan untuk menerangkan:

kumpulan objek yang terjatuh ke dasar air - iaitu tenggelam
kumpulan objek yang berada di permukaan air - iaitu timbul

Melalui pemerhatian ini, para pelajar dapat membandingkan objek yang boleh terapung dan objek yang tenggelam.

Rumusan.
Tahukah anda,tahap yang paling asas pengetahuan sains adalah dengan memahami kata kunc. Kata kunci digunakan untuk memahami menerangkan sesuatu objek yang terlibat di dalam konsep sains tersebut. Istilah panjang,tinggi lebar,sejuk,gelap dan tenggelam merupakan kata kunci yang memikul konsep-konsep yang penting di dalam sains.Kuncilah yang akan membuka gerbang kehebatan ilmu sains yang hebat itu.

No comments:

Post a Comment